Jaarverslag

Gemiddeld jaar met uitblinkers

Het Proviron jaarrapport 2015 is samengevat in een korte video,
u kunt het volledige rapport downloaden via deze link
Proviron Jaarverslag 2015 (Nederlands - pdf 1,8 MB)

Woord van de voorzitter

2015 lijkt op het eerste zicht sterk op 2014. Maar laat u niet misleiden, er zijn ook grote verschillen. De toegevoegde waarde lijkt gelijk, maar onze gevestigde nicheproducten deden het duidelijk beter ten voordele van de commodities. Het netto courant resultaat lijkt hetzelfde, maar werd nu gerealiseerd zonder verkoop van grond. 2015 was een uitstekend veiligheidsjaar. Economisch gezien blonk het jaar niet uit, maar slecht kun je het zeker ook niet noemen, en opnieuw hebben de meer toekomstgerichte activiteiten het prima gedaan. Al deden de meeste van onze andere businesses het in 2015 ook goed tot heel goed.

Er waren ook verschillen met vorig jaar zoals de uitstekende prestatie van onze business unit (BU) Tolling (maakloon).
Vooral de remvloeistoffen deden het erg goed, een van onze oudste activiteiten overigens. Toepasselijk, want je hoort wel eens dat je zorg moet dragen voor de ‘legacy businesses’, je oude, vertrouwde activiteiten. Ook een verschil met het voorgaande jaar, maar dan in minder positieve zin, was onze biodieseleenheid. Die draaide veel te matig om voldoende op te brengen. We hebben die productie-eenheid dan ook voorbereid voor een eventuele andere activiteit ergens in de toekomst.

Business units
Ondanks de alweer zachte winter, deed de BU Provifrost® (ontijzingsmiddelen) het prima, onder meer het resultaat van  en bestendige geografische uitbreiding naar ondertussen al 23 landen. Ook de BU Provichem® draaide uitstekend, vooral dankzij de tussenproducten voor de farmaceutische industrie. Vermelden we nog de goede resultaten van de BUs Proviplast®, Proviplast iX en zeker van Provifeed™ met de succesvolle Optigut. De BU Commodities ten slotte, timmert verder aan de weg met het aantrekken van nieuwe ftaalzuuranhydride-business.

Cijfers
Een EBITDA van 7 miljoen is eerder matig te noemen, al blijft de courante winst met 1,2 miljoen positief. Die winst is overigens vergelijkbaar met die van het voorgaande jaar (1,4 miljoen) ondanks een flinke omzetdaling (van 170 naar 126 miljoen), te wijten aan de biodiesel en de flink lagere grondstofprijzen. Veel belangrijker is de vaststelling dat de marges van op één na alle businesses met gemiddeld elf percent zijn gestegen.

Veiligheid
Met slechts één ongeval met werkverlet – een verzwikte voet – en dalende frequentiecijfers was 2015 een uitstekend
veiligheidsjaar. Hartelijk dank aan allen die daartoe bijdroegen! Mijn dank ook aan de vele vrijwilligers die geholpen hebben bij de organisatie van de opendeurdagen op 9 en 10 mei, altijd hoogdagen van de open communicatie en de  bedrijfsfierheid.

Leo Michiels
voorzitter